Последни Новини
обява
16/12/2019 11:27
|
0 коментара
Заповед и Покана
11/10/2019 14:42
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

Новини

( 27 Новини )
 • 14/05/2018 11:06
 • |
 • 0 коментара
№ 076 от 10.05.2018 г.
 • 21/09/2016 08:42
 • |
 • 0 коментара
ЗАПОВЕД
 • 20/09/2016 09:59
 • |
 • 0 коментара
ПОКАНА
 • 10/11/2015 10:06
 • |
 • 0 коментара
ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБДПЛББ - РОМАН ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
 • 05/10/2015 14:21
 • |
 • 0 коментара
За участие в процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година, съгласно чл.14, ал. 5,т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед 212/ 05.10.2015 г. на Управителя при следните условия:
 • 05/10/2015 13:43
 • |
 • 0 коментара
CПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата,
 • 19/12/2014 10:31
 • |
 • 0 коментара
Заповеди за търг