Медицински дейности

Основни медицински услуги

•             Лекарски прегледи и консултации

•             Лабораторни изследвания

•             Медицински манипулации

Лабораторни изследвания

•             Хематология

•             Урина

•             Храчка по Цил-Нилсен

•             Банална флора по Грам

•             БТТБК

•             КГА

•             Коагулация

•             Клинична химия

Приемно-консултативен кабинет

•             Манту

•             БЦЖ

Рентгенови изследвания

•             Рентгенография

•             Томограми

Ултразвукова диагностика

•             Кардиоехография с Доплерсонография

•             Ехография на коремни органи

Електрокардиограми

•             Едно и триканаленелектрокардиограф

•             12 канален ЕКГ апарат с компютърен софтуер

•             Велоергометър с компютърен софтуер

•             Холтер за кръвно налягане - 2бр.

•             Холтер за ритъмна дейност - 2бр.

Функционални изследвания

•             Функционално изследване на дишането

•             Бронходилататорен тест

•             с лекарство

•             с натоварване

•             ВЕД

•             Пулсоксиометрия

•             Електролечение

•             магнит

•             терапия с НЧТ

•             терапия с ВЧТ - УВЧ радар

•             Светлолечение

•             С морска луга

•             Овлажнител на въздуха

•             Антиалергенна терапия с апаратура

Инхалационна терапия

•             Индивидуална инхалационна терапия

•             медикаментозни коктейли

•             инхалации с минерална вода

•             инхалации с дестилирана вода

•             инхалации с билки

•             инхалации с ароматни масла

•             студови инхалации със 100% етерични масла

•             Групова инхалационна терапия

•             сепарирано инхалиране с групов инхалатор с 8 стол - комплекта

Кислородолечение

•             Кислороден концентратор

•             Централно кислородна инсталация

Кинезитерапевтични услуги

•             Класически масаж

•             Масажна яка

•             Масаж на едно поле

•             Криотерапия

•             Вендузен масаж

•             Източен специален масаж

•             Рефлексотерапия

•             Ароматерапия и музиколечение

•             Фитнес

Дихателна гимнастика

•             Групови дихателни упражнения

•             Индивидуални упражнения

•             ЛФК при заболявания на ОДА

•             Тибетски упражнения за подобряване на имунната защита

•             Дихателна гимнастика "Triball"

•             Дихателна практика

•             Очистваща практика за носа "Жела Нети"

•             Практика за релаксация

Теренолечение

•             Теренна пътека №1

•             Теренна пътека №2

Допълнителни услуги

•             Кабинет за борба с тютюнопушенето

•             Телефонни и пощенски услуги

•             Лекарствени и куриерски услуги

•             Конферентна зала с интернет и презентационна техника