Структура

Лечебното заведение има следната структура:

 

І.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК;

  • приемно-консултативен кабинет;
  • Кабинет „Образна диагностика”;
  • Клинична лаборатория;
  • Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина - без легла.

 

IІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с две отделения:

1. „ПУЛМОЛОГИЧНО отделение” с 77 бр. легла, за продължително лечение и долекуване на белодробни болести

2. „ФТИЗИАТРИЧНО отделение” с 43 бр. легла за продължително лечение и рехабилитация на туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания;

 

III. AДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК, включващ:

1. Отдел финансово – счетоводен;

2.Административен отдел;

3.Кухня;

4.Пералня;

 

 IV. БОЛНИЧНААПТЕКА

 

РЪКОВОДСТВО

-Управител

 Д-р Владимир Борисов Ненов

 

-Главна медицинска сестра

 Атанаска Недялкова Живкова 

 

-Н-К отделение по физиотерапия и рехабилитация

Д-р Николина Бочева Бочева

 

-Н-К отделение Пулмологично отделение-

Д-р Пламен Дилов Дилов

 

-Н-КФтизиатрично отделение

Проф.Д-р Христо Маринов

 

-Ръководител проекти и техническо обслужване

Пламен Младенов Петров

 

-Н-н административен отдел